Velkommen til Salem

Kirkevant eller ikke, i Salem menighet er du velkommen. Føl deg fri til å bare besøke oss eller til å velge Salem som din kirke. Hos oss vil du finne engasjerte mennesker og et godt fellesskap med Jesus i sentrum, og vi prøver å gi hverandre inspirasjon til å leve ut det vi tror på, og inkludere hverandre i felleskapet. Vi har hatt et stort hjerte for byen vår siden 1865, og det banker fortsatt!

Du kan holde deg oppdatert på alle våre arrangementer og nyheter via Salem menighets Facebook-side, og den ukentlige infomailen, og i kalenderen kan du se hva som skjer fremover.


Les mer om hvordan du kan bli en del av felleskapet


Nyheter


Kommende arrangementer


Kontakt oss

Salem menighet

Telefon: 73 87 04 60
Adresse: Kjøpmannsgata 8, 7013 Trondheim
E-post: post@salemmenighet.no

Org. nr: 952 739 344
Gavekonto (NY!): 3000 53 83877