Bibel-utforsk: 1. Mosebok 1-11

Disse første kapitlene av Bibelen er grunnleggende og viktige for resten av historien. Men de er også blitt tolket på mange ulike måter, først og fremst fordi vi ikke er helt enige i hva slags sjanger dette er.
Hvordan skal vi tolke kapittel 1?
Når levde Adam og hvordan passer det med vitenskapen?
Hva gjorde slangen i hagen?
Hva med andre flomberetninger utenfor Bibelen?
Men ikke minst: Hva er menneskenes grunnleggende problem?

Praktisk info:
Sted: Lillesalen Prinsensgate 22B
Tid: 23.februar kl 19.00 til 21.00
For : Alle
Undervisning av Lars Olav Gjøra (AKA bibelnerden.no)
Følg arrangement og livestreaming på https://www.facebook.com/events/557078721556105/