Bibelskole m/tjeneste i Salem?

Faith in action på Salem menighets egen bibel- og misjonsskole, Gå Ut Senteret, er et unikt linjetilbud med grundig og praktisk rettet undervisning av dyktige lærere, individuell veiledning annenhver uke, tjeneste i utadrettet kristent arbeid og seks ukers spennende praksis i utlandet.

Spesielt ønsker vi å utfordre deg som allerede er student, men som har mulighet til å ta et års pause fra studiehverdagen. Kan du tenke deg å gå på bibelskole og samtidig få tid til en større tjeneste i menigheten?

I samarbeid med Gå Ut Senteret tilbyr vi spennende praksisplasser som er viktige i menighetens misjonale liv, f.eks. som leder i Alpha-kurs, konfirmant- og ungdomsarbeid, 22B kontaktsenter, Impuls og integrering av innvandrere og flyktninger.

Gå Ut Senteret gir deg også mulighet for å ta 30 studiepoeng i interkulturell kommunikasjon i samarbeid med NLA Høgskolen. Kanskje du til og med kan innarbeide det i bachelor- eller mastergraden din?

Les mer om Faith in action:

Vil du vite mer?

Ta kontakt med rektor ved Gå Ut Senteret, Ørjan Tinnen (e-post) eller linjeleder for Faith in action, Einar Strøm (e-post).