Bli involvert!

Nye og nysgjerrige er alltid velkommen i Salem menighet.

Salem menighet er tilknyttet Normisjon og Den norske kirke og har 5-6 ulike gudstjenester med ca 6-700 innom i løpet av ei uke.

For å bli kjent med Salem er det en flott start å besøke en av våre gudstjenester.
For å bli kjent med menneskene i Salem er et godt tips er å involvere seg.

En enkel måte å komme i gang på er å fylle ut dette skjemaet, så skal vi hjelpe deg videre 🙂

Salem har mange ulike muligheter for involvering:

  • smågrupper som møtes bygger vennskap og hjelper hverandre å leve ut det kristne livet i hverdagene
  • kafégruppe på gudstjenestene
  • teknikerlauget som drifter lyd, lys og bilde
  • godhetsfester som vil vise at små ting gjort i kjærlighet kan forandre verden
  • velkomst team som gjør dagen lysere for alle som kommer på gudstjenestene
  • og mange flere muligheter både sosialt, på scene og på do..

En annen enkel måte er å ta kontakt med de som står i connect-hjørnet bak i salen på gudstjenesten.
bli involvert i fellesskapet du også!

Velkommen til Salem!