Bli med i Salem-fellesskapet!

Kirke består av mennesker, og som medlem i Salem menighet blir du en viktig del av et stort fellesskap.

Ved å bli medlem av Salem Menighet sier du at du ønsker å være en del av og støtte opp om fellesskapet. Som medlem kan du stemme og si din mening på årsmøtet.

Medlemskontingenten utgjør en betydelig del av menighetens inntekter, og medlemmer under 26 år genererer et betydelig beløp med støtte fra Frifond. Den ekstra inntekten investeres direkte i å utvikle arbeidet i Salem Menighet og gjør det mulig å fortsette den positive trenden med vekst og utvikling som vi har hatt i 2015.

Les mer og meld deg opp som medlem her, eller få informasjon om hvordan du kan fornye ditt medlemskap!