Tjeneste

Vær den du er skapt til å være, og bruk dine gaver i kirka!

Mye av aktiviteten i menigheten er basert på frivillige som ønsker å dele av sin tid og sine ressurser. Det er disse tjenestegruppene som sørger for at kirka vår blir et godt sted å være, og som hjelper oss å se andre og nå ut til nye mennesker med det gode budskapet om Jesus. Det er plass for deg i tjeneste, med den du er. Det kan være blant annet i forbindelse med søndagsskole, gudstjenester, smågrupper, huskirker, kor, dansegruppe og alt det andre vi driver med. Les lenger ned for eksempler på ulike tjenester man kan ha!

Vi ønsker å invitere deg, med de talentene du har, til å bidra i fellesskapet og dugnaden det er å være kirke. I en tjenestegruppe blir du del av et arbeidsfellesskap med faste oppgaver, som styres av en leder.

Meld deg som frivillig!

De ulike gudstjenestefellesskapene har ulike tjenestegrupper eller sektorer man kan involvere seg i. Ta gjerne kontakt med en leder eller pastor, og ta en prat om hva du ønsker å bidra med, og hvilke behov som finnes i fellesskapet. Alternativt registrer deg her, så tar vi kontakt med deg:

Ulike tjenesteområder

Vi er mange ulike mennesker i kirka vår, og siden vi tror vi er skapt med ulike talenter og gaver, så trenger vi også mange ulike typer tjenester. Under kan du se et lite utvalg, og vi håper du kan finne noe som passer deg og den du er! Det er helt lov å prøve seg og øve seg på ulike områder, og det er rom for å feile og lære. Vi ønsker at menigheten skal være en trygg arena for å kunne prøve seg og utvikle gavene sine!

Tjenester i gudstjenesten:

(De ulike gudstjenestene er litt ulikt organisert, så lista under er veiledende, men oppgavene finnes stort sett likevel)

 • Møtevert (lage kaffe, ønske folk velkommen, se de som kommer!)
 • Møteleder (lede gudstjenesten/møtet)
 • Praktisk team (rigge klart, rydde opp, andre praktiske ting som skal ordnes)
 • Taler (holde tale/undervisning)
 • Lovsangsteam (bidra i det musikalske med sang eller på instrument)
 • Forbeder (være med og be for folk under forbønn)
 • Tolking (tolke gudstjenestene til engelsk)
 • Bilde og lys (styre skjerm og lys i gudstjenesten)
 • Lyd (styre lyden – her får man god opplæring av Teknikerlauget som er navnet på tjenestegruppa for teknikk).
 • Kaféteam (ordne til kirkekaffe etter gudstjenestene).
 • Team sosial (dra i gang sosiale tiltak etter gudstjenesten, inkludere nye folk, skape god stemning).

Tjenester i arbeidet med barn og ungdom:

 • Søndagsskoleleder (ha helt eller delvis ansvar for opplegget på søndagsskolen, enten alene eller sammen med andre, og med veiledning og opplæring).
 • Crew i Soul Children-kor (hjelpe til i koret med ulike ting. Her er det ulike roller man kan ha).
 • Leder på Tweensklubb (Bidra på klubb for 5.-7. trinn med f.eks. arrangere leker og konkurranser, lage mat, ha andakt osv.)
 • Leder på SOLID (her bør du være eldre en vgs, og det er mange ulike oppgaver og roller, men det viktigste er å se ungdommene og være der for de!).

Tjenester i utadrettet virksomhet:

 • Leder på Alpha-kurs
 • Medhjelper på Internasjonal kafé
 • Medhjelper på språkkafé
 • Huskirkeleder
 • UT-gruppe (være med ut på gata og dele ut kaffe og vafler, snakke med folk, dele evangeliet).

Tjenester knyttet til bygget:

Dette er nye tjenesteområder vi ønsker å starte med i forbindelse med innflytting i nytt bygg, så vi kan ta godt vare på det og sørge for at det er en hyggelig plass å være!

 • Estetisk team (utsmykning, kreative uttrykk, sørge for god atmosfære i lokalene)
 • Kjøkkengruppe (sørge for at vi holder kjøkkenet ryddig og i god stand, handle utstyr som trengs, si fra når noe må bestilles, oppdaterer rutiner og lærer opp andre i de, etc.)
 • Praktisk team (litt sånn vaktmester-gruppe/handygruppe. De som sørger for at bygget holdes i god stand, organiserer dugnader, kanskje måker snø og strør, skifter pærer og alt annet man kan passe på i et stort og delvis gammelt hus).

Andre tjenester:

 • Salem Media (bli med i mediateamet som tar bilder, lager filmer, legger ut ting på sosiale medier, driver med grafisk design osv. Her kan man være så kreativ man bare vil!)
 • Revygruppa Kristenrevyen (denne er ny i 2022, og første revy settes opp i 2023. Søk opp Kristenrevyen på facebook for å melde seg, eller send mail til post@salemmenighet.no, så kan vi videresende deg til de rette folka).
 • Frivillig stab (dette er folk som forplikter seg litt ekstra og avlaster staben i ulike oppgaver. Dette kan være i studentarbeidet, administrative oppgaver, barne- og familiearbeidet eller andre områder du ønsker å bruke kompetansen din).
 • Ulike arrangementer trenger folk med i planlegging og gjennomføring. Har du en prosjektleder i magen? Drømmer du om at menighets-/studentweekend skal bli årets høydepunkt, eller tenker du at vi burde arrangert en skikkelig bra lederkonferanse eller noe sånt i kirka? Meld deg – så ser vi hvor du kan bidra!

Egentlig er det bare kreativiteten og viljen som setter grenser for hvilke tjenester vi kan ha, for i Guds rike er vi alle viktige, og alle kan vi ha en rolle! Savner du et tjenesteområde eller har du noe du brenner for? Vi heier på engasjement, skapervilje og innovasjon, så ikke nøl med å ta kontakt med oss, f.eks. til daglig leder Therese Lilleberg Johnsen på therese@salemmenighet.no.