Bli medlem

Kirke består av mennesker, og som medlem i Salem menighet blir du en viktig del av et stort fellesskap. Vi håper alle som føler en tilknytning til Salem, ønsker å synliggjøre dette gjennom å bli medlem. Dersom du har spørsmål om hva dette innebærer, ta kontakt med oss!

Hvorfor bli medlem?

  • Ved å bli medlem sier du at du ønsker å være en del av, og støtte opp om fellesskapet. PS: Du behøver ikke å melde deg ut fra andre kirkesamfunn, da vi ikke er definert som et eget trossamfunn, men er tilsluttet Normisjon, en del av Den Norske Kirke.
  • Medlemskontingenten utgjør en betydelig del av menighetens inntekter.
  • Medlemmer under 26 år genererer et betydelig beløp med støtte fra Frifond. Disse blir i tillegg til medlemsskap i Salem, innmeldt i Acta – barn og unge i Normisjon.
  • Som medlem over 18 år kan du stemme og si din mening på årsmøtet.
  • Medlemsskap koster 50 for barn og 100 for voksen.

Hvordan bli medlem?

Du blir medlem ved å klikke på knappen under, og bli sendt videre til registrering og betaling via Normisjon sine medlemssider.

Gjennom medlemssystemet har vi mulighet til å sende ut årlig påminnelse om betaling av kontingenten. Dine personopplysninger er godt ivaretatt gjennom sikker to-faktors pålogging.