Bønn og lovsang i eksamensperioden

Salem menighet, torsdagsbønn og -lovsang
Torsdager 19:00 eller 20:00 i Kafeen/Bønnerommet i kjelleren sammen med resten av menigheten (oppdatert informasjon: Facebook).

Salem menighet, bønn før Lørdagsmøtene
Lørdager 17:30 og 19:30 i Bønnerommet i kjelleren.

Gløshaugen, bønnemøter
Mandag, tirsdag og torsdag kl 10:15 i bønnerommet (under Stripa).

Dragvoll, bønnemøter
Tirsdag 13:15 på Dragvoll i bønnerommet (utenfor kafeen i bygg 2, ved studentprestenes kontor).