Bønnedag for 2020

Hele menigheten inviteres til å delta på bønnedag i Salem 8. januar

Program for dagen:

09.00 Lovsang, felles bønn, nattverd, tekstdeling
10.00 Undervisning om bønn ved Roar Kollsete
10.30 Bønnestasjoner, stillhet, lovsang på anlegg
11.30 Lunsj
12.15 Tidebønn
12.30 Bønnestasjoner, stillhet, lovsang på anlegg
14.00 Felles bønn
15.00 Bønnestasjoner, stillhet, lovsang på anlegg
16.00 Suppe
16.30 Lovsang, felles bønn, tekstdeling
17.00 Undervisning om bønn ved Roar Kollsete
17.30 Bønnestasjoner, stillhet, lovsang på anlegg
19.30 Felles bønn, deling av erfaring av dagen
20.30 Slutt

Alle samlinger er i Prinsensgate 22B