Bønnemail

I Salem tror vi at Gud hører bønn og at Han ønsker å svare på våre bønner. Bibelen har flere løfter om at Gud svarer på bønn, eks. Joh 15:7 der Jesus sier:

«Hvis dere blir i meg og mine ord blir i dere, be da om hva dere vil, og dere skal få det.«

Bønnemail
Vi kan alltid be selv, men noen ganger er livet slik at vi ønsker at noen ber for oss.Det kan også være mennesker som står oss nær, som opplever tøffe ting og det er godt om flere er med og ber.

Dersom du har en sak du ønsker at flere skal være med å be for, kan du sende en mail til Screen Shot 2016-06-02 at 10.53.04. Mailen kommer til Bønneleder, og vil bli bedt for av ledere i menigheten og mennesker som har et spesielt kall og en gave i å be for andre.