Bønnemøter hver onsdag

Du er velkommen til å delta på våre bønnemøter:

Kl. 08.30 – 09.30 i Kjøpmannsgata 8

Kl. 19.00 – 20.30 hos KIA, Kongens gate 89