Utforsk:

Seminarserien Utforsk: gir bl.a. et dypdykk i temaer knyttet til gudstjeneste-talene og i hvordan man studerer Bibelske tekster. Seminarene holdes stort sett i kafeen i Salem på søndager kl. 19:00. Seminarholderne er knallgode folk som vil holde seminarer på sin måte – det blir alt fra ren tale, til diskusjoner, gruppearbeid og praktiske oppgaver.

Les mer om Utforsk og se det aktuelle programmet her.

Over 60 søkere til Gå Ut Senteret

Mange søkere
Det er mange som ønsker å gå på Gå Ut Senteret i Trondheim neste skoleår. Skolen har nå over 60 søkere på linja Global disppel, hvilket er mer enn på samme tidspunkt alle de fem foregående årene. Inntaket har startet og mange søkere har begynt å respondere på tilbud om plass. For å gjennomføre et skoleår av høy kvalitet på nytt sted, planlegges det å ta inn 25 studenter skoleåret 2015/2016.

Nytt og moderne bokollektiv
trondheimvandrerhjemSkolen har inngått en samarbeidsavtale med Trondheim vandrerhjem på Møllenberg om bolig for studentene på skolen. Her vil alle studentene bo under samme tak, i flotte bofellesskap ferdigstilt i 2013. Seks personer deler kjøkken, bad og oppholdsrom. Bokostnadene for studentene blir på samme nivå som ved skolen i Hurdal.

Markedsføring og skolebesøk
I løpet av de siste ukene har skolen møtt potensielle elever på stand rundt omkring i landet. Hittil har vi vært til stede på Kristen VGS Trøndelag, Øya VGS, Gjennestad VGS, Framnes VGS, Kongshaug VGS, Kvitsund gymnas, Kristelig gymnasium, Lundeneset VGS, Tryggheim VGS, Sagavoll FHS og Impuls Stavanger.

Skolelokaler
Det er ulike alternativer som er aktuelle som skolelokaler for skolen i Trondheim. Skolen venter nå på svar fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag på søknad om godkjenning av et av disse alternativene. Undervisningslokalene vil være sentrumsnært og i gangavstand til både Trondheim vandrerhjem og Salem menighet.

Søknad til Utdanningsdirektoratet
Flytting av skolen skal formelt godkjennes av Utdanningsdirektoratet. Skolen venter nå på svar på vår henvendelse og samarbeider med Kristne friskolers forbund for å få en snarlig tilbakemelding fra direktoratet. Erfaringer fra tidligere flyttinger av lignende skoler viser at det kan være noe behandlingstid, men at søknad om flytting vil bli godkjent.

Personale
Skolen har søkt etter nytt personale som skal supplere ressurser som allerede finnes ved skolen. Søknadsfrist for lærere er 15. februar 2015 og interessen har vist seg å være svært tilfredsstillende. Senere vil det også bli utlyst to stillinger som ettåringer.

Arbeidsutvalg og prosjektleder
Tilretteleggingen for Gå Ut Senteret i Trondheim ledes av et arbeidsutvalg bestående av tre representanter fra Salem menighet og to representanter fra Normisjon. Menighetens representanter er Lars Aursand (leder), Barbro Dragsjø og Silje Bøthun. Ørjan Tinnen har permisjon fra sin jobb som ungdoms- og studentpastor for å jobbe som prosjektleder for Gå Ut Senteret frem til sommeren 2015.

Gå Ut Senteret på vei til Trondheim

Normisjon har den siste tiden utredet fremtiden til misjonsskolen Gå Ut Senteret i Hurdal. Fredag 5. desember vedtok skolens årsmøte å søke om flytting av skoledriften til Trondheim f.o.m. skoleåret 2015/2016.

Gå Ut Senteret har i dag 26 elever og 72 godkjente studieplasser. Skolens visjon er «å utfordre og utruste til tjeneste for Jesus på tvers av grenser», og studietilbudet har et tydelig fokus på internasjonal misjon.

I dag eies Gå Ut Senteret av Normisjon. Skolen vil fortsatt ha tett tilknytning til moderorganisasjonen, som vil eie skolen sammen med Salem menighet. Virkningen av å knytte skolen til en pulserende menighet er et av hovedargumentene for flytting til Trondheim.

I månedene som kommer skal det tilrettelegges godt for det nye elevkullet som ønskes velkommen til byen i august neste år. Samtidig blir det avgjørende å jobbe for videreføring av alle de gode kvalitetene ved skolens studietilbud.

Les mer om saken på normisjon.no

Forandring i stab våren 2015

Vår ungdoms-og studentpastor Ørjan Tinnen skal være prosjektleder for etablering av Misjonsskolen Gå Ut Sentret (GUS) i Trondheim. I hans sted skal Myrth Andresen jobbe med studentarbeidet i 30% og Maria Kvaløy Kiste vil ha ansvar for Solid i 20% stilling. Begge har jobbet som frivillig stab i Salem. Lars Olav Gjøra vil arbeide med undervisning og forkynnelse i 20% stilling.

Lørdagsmøter kun kl 20.00

Det er gledelig at stadig flere benytter seg av lørdagsmøtet kl 18.00, men i førjulstida reduserer vi til ett møte for å begrense belastningen på de som er i tjeneste.

Dette gjelder lørdagsmøtene følgende datoer:

  • 29. november
  • 6. desember
  • 13. desember

Lørdagsmøtet er tilbake både kl 18.00 og 20.00 lørdag 10. januar 2015.