Celebration-Lørdagsmøte, Bønneuka

Celebration-Lørdagsmøte, Bønneuka

Bønnens kraft (GOD DEKNING) v/Per Martin Hepsøe

Ungdommer og unge voksne, 23. januar

Lørdag 23. januar er Bønneuka-programmet spesielt rettet mot kristne i Trondheim i spennet mellom ungdomsskole- og studentalder. Unge i Trondheim utfordres til å stå sammen på tvers av alder og kirketilhørighet, som bønnekrigere i Guds rike.

12:00
På formiddagen inviteres alle som ønsker å gå dypere inn i bønnens verden til et spennende og utfordrende lunsjseminar med Tove Årseth Larsen som bl.a. er leder for veilederne på Oase og Salems Lederskole. Det blir lovsang, knallgod undervisning og fellesskap over en enkel, men gratis lunsj.

19:00
Det inviteres alle til en stor og allsidig celebration i Salem Menighet der Per Martin Hepsøe, tidligere leder for TenOase, taler. Møtet vil ellers bestå av herlig lovsang, dans, bønneposter og nattverd. Etter møtet blir det kafé med muligheter for å bli kjent med andre kristne i Trondheim, og det blir arrangert outreach i byen der man sammen kan spre Guds kjærlighet! #elskTrondheim

Back To Top