Formiddagstreff

Formiddagstreff

Velkommen til nattverdmøte på Formiddagstreff!

Lede/andakt:     Jann Even Andresen
Sang:                Tormod Våge
Musikk:             Sverre Granheim

Back To Top