Gudstjeneste G11

    Gudstjeneste G11

    Taler: Jann Even Andresen
    Tema: Livsnære fellesskap. Gal.6,1-10
    Serie: Tilby åpne fellesskap

    Back To Top