Faith in action

Trenger du et avbrekk i studiene for å finne Guds retning for livet? Ta et år på Gå Ut Senterets nyeste linjetilbud med fokus på et misjonalt liv.

[one_third]Faith in action er et unikt linjetilbud med dybdeundervisning i bibel, misjon, menighet og lederskap. Lær mer om et liv i tjeneste og få seks ukers praksis i utlandet.

Ønsker du å finne ut mer om egne evner og nådegaver? Kan du tenke deg en tjeneste på tvers av kulturer i Norge eller i utlandet? Da er Faith in action perfekt for deg!

Få grundig og praktisk rettet undervisning av dyktige lærere, individuell veiledning annenhver uke, praksis i menighet eller tverrkulturelt/utadrettet arbeid og seks ukers utfordrende praksis i utlandet.

Utvikle deg i tro og tjeneste gjennom tett veiledning og mye praksis gjennom hele året. Med misjon og bibel som hovedfokus, skal vi sammen utforske hvordan kristenlivet kan leves ut i og på tvers av kulturer.[/one_third][two_third_last][/two_third_last]

[seperator title=»Dette lærer du om» size=»h3″]

Bibelen

Få en oversikt over hovedfortellingen i Bibelen. Bli bedre kjent med hovedtemaer, og ulike typer bøker i Det gamle testamente og Det nye testamente. Vi tar for oss et utvalg for grundig studie av enkelte bøker med bl.a. innføring i nedskrivingstid, sted, forfatter og innhold. Lær om hvordan verdens viktigste bok ble samlet og satt sammen til Bibelen.

Misjon

I brytningsfeltet der teologien møter kulturen nner vi faget misjon. Lær om hvordan Gud har forvandlet livene til stadig nye folkeslag gjennom historien, og om hvordan du kan være med på det Han gjør i verden i dag. Du får dybdekunnskap om hva Bibelen lærer om misjon og lærer mer om hvorfor og hvordan misjonsarbeid drives. Gjennom året får du gode muligheter til å bruke de verktøyene du får i undervisningen i praksis.

Menighet

Hvordan ser kirken ut slik vi møter den i Bibelen? På Faith in action fårdubådelæreomogleveien menighet som en integrert del av skoleåret. Vi tar for oss hvordan menigheten kan drives etter et klart formål, hva som skal til for å starte nye menigheter og de ulike stadiene i menighetsplanting både i Norge og i andre kulturer.

Lederskap

Bli utrustet som leder gjennom å lære om bibelske ledelsesmodeller. Vi tar for oss Det nye testamentets undervisning om åndelig lederskap og ledelse av menigheten. Lær om organisasjonsbygging og lederskap og hent erfaringer fra gjestelærere som har stort lederansvar til daglig.

Evangelisering

Lær å formidle evangeliet om Jesus til folk som aldri før har hørt om kristen tro. Prøv å formidle Bibelens innhold til de som ikke kan lese eller som ikke forstår ditt språk. Du får trening i formidling av verdens viktigste budskap og kunnskap om evangeliseringens sentrale posisjon i misjonsarbeidet.

Bistand

Få kunnskap om internasjonal diakoni og dens betydning i misjonsarbeidet. Lær om nord/sør-problematikk, global forståelse og organisering av bistandsprosjekter. Du får dra nytte av erfaringer fra norsk bistandsarbeid og kunnskap om bærekraftig utvikling.

Kultur og kontekstualisering

Forbered deg på seks ukers praksis i en fremmed kultur gjennom undervisning om kulturforståelse, språk og religion. Det tverrkulturelle aspektet går igjen som en rød tråd i all undervisning. Sammenlign ulike typer verdensbilder og de største verdensreligionene slik at du får forståelse for kontekst og kultur for kristen misjon i ulike land og verdensdeler.

Praksisforberedelse

Hvordan forberede seg på å bo i et helt fremmed land? Etter nyttår får du prøve deg i seks uker i en fremmed kultur. Før utreise forbereder du deg sammen med teamet gjennom undervisning, å lese om landet du skal til og møte mennesker som allerede har bodd der.

[one_half][seperator title=»Veiledning» size=»h3″]Veiledningen på Gå Ut Senteret foregår både individuelt og i grupper gjennom hele skoleåret.

På Faith in action får du individuell veiledning én gang annenhver uke, eller oftere ved behov. I veiledningssamtalene kan du ta opp egne spørsmål og temaer, og på den måten utvikle deg på områder som du og din veileder mener er relevant.

Gruppeveiledningen har som mål å bygge relasjoner og trygghet som vil være viktig både for utenlandspraksisen og med tanke på teamarbeid i fremtiden. Her vil du f.eks. bli utfordret på å dele fra din livs- og troshistorie, samtale om hvordan du kommuniserer o.l. Studentene har mulighet for å påvirke valg av tema.[/one_half][one_half_last][seperator title=»Praksis» size=»h3″]På Faith in action får du både misjonal praksis gjennom hele skoleåret – og seks ukers praksisopphold i utlandet. Praksisplassen her hjemme tilpasses den enkelte students ønsker, og kan f.eks. være i menighet, arbeid med flyktninger eller annet utadrettet arbeid.

Utenlandspraksisen starter i januar og der får bli godt kjent med ulike typer misjonsarbeid, både diakonalt og evangeliserende. Under praksisoppholdet på Faith in action vil du oppleve høy grad av utfordring, gjerne i områder med krevende forhold for kristent arbeid. Det blir spennende og lærerikt. Etter praksisoppholdet har vi debriefing, refleksjon og samtale om opplevelser og erfaringer som er gjort under praksisoppholdet.[/one_half_last]
[seperator title=»Undervisere» size=»h3″]

Ragnhild Kristensen Bøhler

Utdannet teolog fra Det teologiske menighetsfakultet. Fast lærer og veileder på Gå Ut Senteret.

Kjell Magne Bondevik

Utdannet teolog, tidligere norsk statsminister. Nå leder for Oslosenteret for fred og menneskerettigheter.

Sigmund Evensen

Utdannet lingvist, tidligere misjonær i Papua Ny-Guinea og leder for Wycliffe i Norge, nå seniorrådgiver.

Øivind Augland

Pastor og menighetsplanter med mange års erfaring. Daglig leder i menighetsplantingsnettverket DAWN Norge.

Martin Cave

Utdannet lærer og ordinert prest i Den norske kirke, tidligere rektor ved Acta bibelskole. Pastor i IMI-Kirken i Stavanger.

Kristoffer Stokke

Mastergrad i lederskap fra NTNU. Tidligere pastor og gründer av tenåringsfestivalen Get Focused, nå næringslivskonsulent.

Andreas Nordli

Tidligere misjonær og menighetsplanter i Romania, nå daglig leder i Ungdom i oppdrag i Norge.

Kristian Sveinall Øgaard

Utdannet teolog fra Menighetsfakultetet, tidligere ungdomsarbeider. Nå leder for Acta – barn og unge i Normsjon.

Knud Jørgensen

Utdannet teolog fra Københavns Universitet, PhD i misjonsvitenskap fra Fuller Theological Seminary. Førsteamanuensis ved MF.

Dag-Håkon Eriksen

Mastergrad i teologi, tidligere misjonær i Etiopia, nå leder for internasjonal avdeling i Normisjon.

Maria Bjørdal

Utdannet teolog fra Fuller Theological Seminary og Det teologiske menighets-fakultet. Prest i Storsalen menighet i Oslo.

Martin og Elizabeth Goldsmith

Tidligere misjonærer i Asia og stab ved All Nations Christian College, mangeårig erfaring fra undervisning og misjonærutdanning.

Søk i dag

Se www.gus.no for mer informasjon og søknadsskjema,
og kom på infosamling etter Lørdagsmøtet den 12. mars kl. 22:00.