Felles gudstjeneste for hele menigheten

Det er mange fellesskap i Salem – formiddagtreff, småbarnstreff, Solid, LM, G11 og G19, men vi er ÉN menighet.

Søndag 10.mars klokken 11:00 samles vi fra alle fellesskap til en felles gudstjeneste. Barbro Dragsjø taler med utgangspunkt i Mark 7:1-13.

Velkommen!