Forandring i stab våren 2015

Vår ungdoms-og studentpastor Ørjan Tinnen skal være prosjektleder for etablering av Misjonsskolen Gå Ut Sentret (GUS) i Trondheim. I hans sted skal Myrth Andresen jobbe med studentarbeidet i 30% og Maria Kvaløy Kiste vil ha ansvar for Solid i 20% stilling. Begge har jobbet som frivillig stab i Salem. Lars Olav Gjøra vil arbeide med undervisning og forkynnelse i 20% stilling.