Gå Ut Senteret på vei til Trondheim

Normisjon har den siste tiden utredet fremtiden til misjonsskolen Gå Ut Senteret i Hurdal. Fredag 5. desember vedtok skolens årsmøte å søke om flytting av skoledriften til Trondheim f.o.m. skoleåret 2015/2016.

Gå Ut Senteret har i dag 26 elever og 72 godkjente studieplasser. Skolens visjon er «å utfordre og utruste til tjeneste for Jesus på tvers av grenser», og studietilbudet har et tydelig fokus på internasjonal misjon.

I dag eies Gå Ut Senteret av Normisjon. Skolen vil fortsatt ha tett tilknytning til moderorganisasjonen, som vil eie skolen sammen med Salem menighet. Virkningen av å knytte skolen til en pulserende menighet er et av hovedargumentene for flytting til Trondheim.

I månedene som kommer skal det tilrettelegges godt for det nye elevkullet som ønskes velkommen til byen i august neste år. Samtidig blir det avgjørende å jobbe for videreføring av alle de gode kvalitetene ved skolens studietilbud.

Les mer om saken på normisjon.no