Gaver og bidrag til menigheten

Salem menighet drives ene og alene av gaver gitt av våre medlemmer og besøkende, i form av kollekter og givertjeneste.
Det er mulig å gi til vårt arbeid på fire ulike måter:

1. FAST GIVERTJENESTE
Fast givertjeneste gir menigheten økonomisk stabilitet og forutsigbarhet.
Det er også rimelig, enkelt og sikkert: Fast givertjeneste Salem

Du kan også ta kontakt med oss på post@salemmenighet.no dersom du ønsker å bli fast giver.

2. VIPPS
Velg «Kjøp og betal» og søk på Salems vipps nummer: 20132 
Merk vippsinnbetalingen med hva du din gave gjelder. Gaver gitt på Vipps gir normalt ikke automatisk skattefradrag. Ta kontakt på post@salemmenighet.no dersom du ønsker skattefradrag for denne gaven.

3. KOLLEKT
Under situasjonen vi er inne i ønsker vi å opprettholde en mulighet for å gi ukentlig kollekt. Merk med «kollekt» og overfør via vipps 20132 eller bankoverføring til kontonummer: 4200 59 84208. Gaver via Vipps blir ikke rapportert til skattemyndighetene med mindre du tar kontakt som nevnt over.

4. ENGANGSBELØP
Engangsbeløp via bank kan overføres til kontonummer: 4200 59 84208
For 2020 er maksbeløpet for skattefradrag satt til kr 50 000. Det vil si at du vil få skattefradrag på 23 prosent for gaver mellom kr 500 og kr 50 000, forutsatt at vi har ditt navn og personnummer.