Formiddagstreff

Møte annenhver onsdag

Tid: Kl. 11:30 (oppstart 2. februar)
Sted: Havly, E.C. Dahls gate 3

Fordi Salem menighet er under ombygging, samles vi til formiddagstreff i lokalene til Indre Sjømannsmisjon, «Havly». På formiddagstreffet er det forkynnelse, sang og musikk. I tillegg er det sosialt samvær med kaffe, wienerbrød og byens beste vafler. De fleste som kommer innom kan sies å tilhøre «den eldre garde», men her er alle velkomne!