G11

Gudstjeneste for alle generasjoner

Tid: Søndag kl. 11:00
Sted: KVT, Østre Rosten 35

Fordi Salem menighet er under ombygging, vil G11 møtene holdes på KVT (kvt.no) på Tiller.

Hver søndag kl. 11 samles alle generasjoner til gudstjeneste. Her er det lovsang, bibelundervisning og vitnesbyrd. Vi tilbyr parallelt søndagsskole for alle barn og unge. Gudstjenesten avsluttes med at hele menigheten feirer nattverd. Etter gudstjenesten blir det kaffe og noe å bite i, og ofte finner vi på noe hyggelig sammen.