G18

Gudstjeneste søndag kveld

Tid: Annenhver søndag kl. 18.00
Sted: Misjonskirka, Trondheim

Fordi Salem menighet er under ombygging, holdes G18-møtene i Misjonskirka, Arkitekt Christies gate 1 c.

Annenhver søndag kl 18, i oddetallsuke, er det gudstjeneste. Annenhver gang er det bibelundervisning og annenhver gang lovsangskveld. Det blir invitert til nattverd hver gang, og på bibelundervisningen får man litt enkel lovsang over anlegget. På lovsangskveldene blir det delt et lite ord i en andakt.

G18 ønsker å sette fokus på tilbedelse, disippelgjøring og fellesskap. Søndagene vi ikke har gudstjeneste samles vi i huskirker i mindre grupper for å dele et måltid mat, be og lovsynge sammen.

Alle generasjoner er velkommen på G18, og har du spørsmål eller ønsker å være med å bygge arbeidet videre, ta kontakt via g19@salemmenighet.no

Informasjon

Ønsker du å være med i en huskirke kan du ta kontakt via g19@salemmenighet.no. Du kan også medle deg inn i Facebookgruppa G18 – Salem for å komme i kontakt med oss og få informasjon om det som skjer.


Arrangementene legges ut via Salem menighet sin side på Facebook. Følg oss der for å få med deg når neste G18 er!