G19

Gudstjeneste søndag kveld i Salem menighet

Annenhver søndag kl 19 er det gudstjeneste med lovsang, nattverd, tale og forbønn i Salem menighet. I vår er gudstjenestene lagt til oddetalls gudstjenester.

G19 ønsker å settte fokus på tilbedelse, disippelgjøring og fellesskap. Partalls søndager samles vi i huskirker i mindre grupper for å dele et måltid mat, be og lovsynge sammen. Ønsker du å være med i en huskirke kan du ta kontakt via g19@salemmenighet.no

Alle generasjoner er velkommen på G19, og har du spørsmål eller ønsker å være med å bygge arbeide videre, ta kontakt via g19@salemmenighet.no

Du er også velkommen til å bli med i facebook gruppen G19 – Salem.

Høstens datoer er:
11. og 25. oktober
8. og 22. november
6. desember

Når?
Søndag kl 19.00
Hvor?
Prinsens gate 22b

G19_toppbilde

Kommende gudstjenester

Back To Top