Hilsen fra Madagaskar

Nora og Magnus Nesje Vatne er utsendinger fra Salem til Madagaskar hvor de bl.a. underviser misjonærbarn og har søndagsskole. De har skrevet et brev til menigheten der de forteller litt om hva de jobber med, og hvordan det er å leve som nordmann på Madagaskar – les om deres opplevelser i deres hilsen til Salem!

Her kan du lese mer om Salems misjonale arbeid i utlandet.