Inviterer til åpen smågruppe

Å være en del av en smågruppe i Salem, har betydd mye for Mari Linvik Nesje. Derfor er det viktig for henne at alle som ønsker det, skal få et tilbud om å være med i en gruppe. Nå inviterer hun til åpne gruppefellesskap, hjemme hos seg, annenhver uke.

Selv er Mari en av veteranene i Salem. Barneskolelæreren på Tomasskolen har vært aktiv på ulikt vis i forsamlingen helt siden 1991. Hun har alltid satt stor pris på fellesskapet i smågruppene, der medlemmene i gruppa møtes jevnlig hjemme hos hverandre.

– For meg har gudstjenesten og smågruppa utfylt hverandre. Det er i det mindre fellesskapet jeg har utviklet tilhørighet og vennskap med enkeltpersoner i menigheten. Her deler vi hverdagen med hverandre, og har mulighet til å være personlig om både tro og liv. Flere ganger har jeg opplevd smågruppa som et sted der jeg kan komme med ting som har vært krevende, og vi har båret hverandre når noen av oss har hatt det tungt, sier hun.

Inviterer hjem

De fleste smågruppene i Salem har vært faste over tid. Dette har vært noe av grunntanken, for å skape trygghet og åpenhet.

– Salem ønsker at alle skal få et tilbud om smågruppe. Men så lenge det ikke finnes nok grupper til at vi får til å fordele alle med en gang, kan en åpen gruppe være et godt alternativ. Etter hvert blir det kanskje naturlig at noen av disse danner en egen smågruppe, eller at de blir innlemmet i en annen, sier Mari.

Akkurat nå har sju interesserte meldt seg til smågruppa hjemme hos Mari. Det viser at det finnes et behov.

Mulighet til å bli kjent

– I denne gruppa skal vi ikke ha så mye opplegg hver gang. Det viktigste er fellesskapet og vennskapet, og muligheten til å komme litt tettere på andre i menigheten, sier Mari.

De som ønsker å delta i en smågruppe i Salem, kan ta kontakt med Berit og Oddvar Søgård (smaagruppe@salemmenighet.no).