Julegaven 2019

Status per 31.12.2019: vi har passert 5 889.900 til egenkapital nybygg!
402.000 tusen ble gitt i november og desember!
Vi mangler nå 110.100 på målet!

Årets julegaveaksjon til nybygg

Salem ønsker å være en menighet med et varmt hjerte midt i Trondheim sentrum.

Kirke for byen

154. Smak på tallet og se for deg alt som har skjedd. Salems historie er unik og fantastisk. Se for deg alle som har hatt glede siden 1865. Som har fått noe tilbake, som er velsignet, som har fått en ny start, truffet sin kjære, blitt fylt av lovsang. Vi ønsker å ta vare på denne kjærligheten med et helt nytt Salem. Et nytt bygg som skal åpne seg mot byen. Derfor ønsker vi at julegaven 2019 skal gå til dette nybygget.

Søknad til behandling

På nyåret håper vi byggesakskomiteen vil godkjenne vår dispensasjonssøknad, før vi så kan ta saken videre til bystyret og få den godkjenningen vi trenger. Når det vil skje og når vi kan ta første spadetak er ennå høyst usikkert. Men dess mer egenkapital vi klarer å samle inn, dess enklere blir det å få sette i gang og tryggere blir økonomien i fremtiden.

For å strekke oss mot denne visjonen ønsker vi å gjøre årets julegaveaksjon til neste steg for innsamling av midler til nytt bygg. Vi har satt som mål å samle inn 6 mill i egenkapital og håper at vi nærmer oss dette før årsskifte. Gavene som gis vil bli avsatt på egen byggekonto og bidra til styrking av nødvendig egenkapital.

Målsettingen for årets julegaveaksjon er kr. 550.000

Før jul har vi satt oss et hårete mål. Klarer vi å nå 6 millioner kroner i egenkapital. Pr siste uka i november har vi klart 5 millioner 452 0000 kroner. Med årets julegave 2019 håper vi å nå målet. Vi håper du kan gi en god julegave til nybygget. Vår overskrift varer nemlig litt lengre. Vårt innhold er et bygg som skal nå enda flere med ekte kjærlighet, omsorg og en gladmelding fra han som ble født for 2019 år siden: Evig liv!

Et nytt bygg der Salem Menighet, Normisjon Region Trøndelag og Gå ut Senteret sammen kan utgjøre et kraftsenter for misjon har lenge stått på ønskelisten. Nå både tror og håper vi at dette begynner å nærme seg realitet!

Vi håper at våre medlemmer og alle som ønsker å bidra til at vi når visjonen vil være med på et kollektivt løft.

[seperator title=»Praktisk» size=»h4″]

  • Kontonummer: via nettbank til kontonr. 4200 59 84208, merket «Julegave nybygg».
  • Vipps:  via vipps #20132, merket «Julegave nybygg».
  • Skattefradrag:  ønsker du skattefradrag og ikke er registrert fra før, send en e-post med navn og personnummer til post@salemmenighet.no.
  • Fast givertjeneste: Hvis du ikke allerede gir fast, kan du lese mer om det på våre nettsider.
  • Mer om prosjektet: nybygg.salemmenighet.no

[seperator title=»Takk til alle som har gitt i 2019!» size=»h4″]

Vi vil også benytte anledningen til å takke alle som har gitt gaver til Salem i 2019. Dette har blant annet gitt oss mulighet til opprettholde satsingen på arbeidet for barn, ungdom og studenter – tusen takk!

Velsignet jul!

Med vennlig hilsen
Salem Menighet

Inngangsparti Repslagerveita
mulig bygg bak tregård
Fra Prinsensgtate med mulig, ikke planlagt, bygg i hvitt bak tregården. Ny Lillesal til høyre
Inngang mot Repslagerveita
Fra Prinsensgate med skisse av mulig, ikke planlagt, nybygg bak tregården