Konfirmantenes medvandrer

Det sier Ranveig Niemi, som har brukt mange frivillig-timer på årets konfirmanter i Salem. Som leder av konfirmantleder-teamet er hun med på å legge rammene for og vandre sammen med ungdommene som skal konfirmeres i menigheten.

Nå er et hektisk år snart over. Det har vært konfirmantsamlinger i Salem annenhver fredag med påfølgende Solid-gudstjeneste. De har hatt bli-kjent-helg på Dragsjø, vært med på Impuls i Charlottenlundhallen og konfirmanttur til London. Det har vært undervisning, diskusjoner og aktiviteter. Og nå gjenstår selve målet; konfirmasjonsgudstjenesten i Salem 2. juni.

– Vi bruker undervisningsopplegget «Tentro», og i år har vi hatt med oss 15 konfirmanter. To av dem kommer fra Salt-menigheten i byen, de øvrige hører til i Salem. På selve konfirmasjonsgudstjenesten håper jeg at tenåringene kan få vise noe av det de har lært og opplevd, vi skal ta oss god tid til å be for hver enkelt av dem – og lage en gudstjeneste hvor de er i sentrum, sier Ranveig.

Opptatt av ungdom

Den engasjerte konfirmantlederen i Salem vokste opp som misjonærdatter i Bangladesh, og har foreldre og familie i Sandnes. Selv har hun bodd i Trondheim helt siden hun begynte å studere på NTNU tidlig på 2000-tallet. Nå har hun tatt en halvtime fri fra sin arbeidsdag i sikkerhetsselskapet Safetec, for å fortelle om engasjementet for ungdomsarbeidet i menigheten.

Ranveig har vært opptatt av dette lenge. I Salem startet hun i ungdomsarbeidet nesten med en gang hun gikk inn i menigheten som nytilflyttet student. I dag er hun engasjert som konfirmantleder og i forlengelse av det også i tenåringsarbeidet SOLID.

– Det er fantastisk å se hvordan tenåringene utvikler seg. De kan introdusere seg forsiktig når de kommer første gang, men så etter hvert stå frem som lovsangsledere eller holde sin første korte andakt, forteller hun.

Nettopp denne tette tilknytningen i Salem, mellom konfirmantopplegg og menighetens tenåringsarbeid, tror Ranveig har en viktig funksjon:

– I utgangspunktet er det ikke stor forskjell på konfirmanter her eller der. De er som tenåringer flest med sine egne hverdager og utfordringer. Men jeg håper at opplegget i Salem kan gi konfirmantene noe ekstra, ved at vi gir dem en tydelig opplevelse av å være en del av en menighet og et ungdomsarbeid som går videre også etter at konfirmantåret er over.