All grunn til å søke Lederskolen!

PJ (1) – Lederskolen er noe helt unikt! Her møtte jeg mer erfarne ledere som delte svært nyttige erfaringer om kirke, jobb og personlig liv, sier Per Johannes Schiager, en av de 22 deltakerne som har gått på Salems Lederskole dette skoleåret. Hver tredje lørdag har klassen møttes på Comfort Hotel Park med mål om å vokse som ledere både i og utenfor menigheten.

Hanne Bø er en annen Lederskoledeltaker. – Jeg søkte Lederskolen fordi jeg ønsket å rette fokuset på hva Gud har for meg, og hvordan jeg kan bidra i tjeneste for Hans rike med de evner og egenskaper Gud har gitt meg. For meg som har gått bibelskole tidligere var det godt å få repetert sannheter om Gud, kirke og meg selv nå som jeg er på et litt annet sted i livet. Det ga meg også nytt input for å bygge videre på i livet som Hans disippel og i tjeneste for Guds rike.

Tjeneste som praksis
Per Johannes er møteleder i Salem i tillegg til å være engasjert i teknikerlauget, mens Hanne Bø sitter i Smågruppeteamet som koordinererer arbeidet rundt mindre fellesskap tilknyttet Studentarbeidet. Gjennom ledertjenester i eller utenfor menigheten får deltakerne på Lederskolen god anledning til å bruke det de lærer i praksis.

Ikke alle hadde en ledertjeneste før de startet, men man får god hjelp til å finne en passende rolle i forkant av skoleoppstart.

«For meg har lederskolen bidratt til at jeg har blitt sikrere på hvem jeg er som leder, jeg har fått gode relasjoner med utrolige folk og jeg har fått en sterkere grunnmur i troen min.»
 – Hanne Bø

Input og refleksjon

Lørdagssamlingene på Lederskolen inneholder rundt en time med knallgod bibel-undervisning som legger grunnlaget for deltakernes daglige Bibelleseplan ved å sette de aktuelle bøkene i kontekst og belyste sider som ikke er så enkle å se på egen hånd. En god hotell-brunsj som pause før neste økt skaper en viktig sosial arena og gir påfyll til resten av dagen. Etter måltidet undervises det om ulike temaer knyttet til livet som leder og disippel, før deltakerne setter seg i grupper for å dele tanker, snakke sammen og be for hverandre før dagen avsluttes.
«HVER samling var imponerende spennende, med et tettpakket og variert innhold!»
 – Per Johannes

Hanne (1) – En av de mange tingene som er bra med Lederskolen er at de legger opp til god refleksjon rundt temaene som tas opp på samlingene, gjennom samtale i grupper på slutten av lørdagssamlingene i tillegg til at hver elev på Lederskolen får en egen mentor, sier Hanne Bø. – På denne måten slipper man å bli sittende igjen alene med tanker og spørsmål som dukker opp. Mentor møter man utenom lørdagssamlingene og er en man kan diskutere tema fra sist lederskole med i tillegg til at man blir fulgt opp i forhold til ledertjenesten i menigheten og livet ellers.

Per Johannes er enig og forteller videre. – Det har virkelig vært et høydepunkt å delta på samlingene. Kvaliteten på undervisningen har imponert! En kan nesten si at hver del for seg, bibelundervisning, lederundervisning og nye relasjoner er alle grunn nok til å søke Lederskolen!

Et bredt spekter av folk
Fellesskapet mellom deltakerne på Lederskolen er et viktig element, og det legges opp til at alle skal bli godt kjent gjennom gruppesamtaler, sosiale samlinger og brunsjen som inntas ifm hver samling. Deltakerne har ulik bakgrunn, erfaring og livssituasjon, noe som gjør diskusjonene rundt aktuelle tema og utfordringer både spennende og nyanserte. – De ulike deltakerne på lederskolen satte hvert sitt preg på samlingene; mange engasjerte lederskoleelever gav undervisningen en ny dimensjon, avslutter Per Johannes begeistret.

Lederskolen 2016/17

Det er nå mulig å søke om plass på Lederskolen for skoleåret 2016/17 med søknadsfrist 30. mai!
Les mer om Salems lederskole og søk ‎her!