Normisjon leder- og medarbeiderkonferanse 2020

Alle ansatte og frivillige medarbeidere og ledere i Normisjon er invitert til den nye, store møteplassen for Normisjon i Norge!

Lederkonferansen ser frem mot det neste tiåret. Hvordan skal Normisjon være en levende og voksende bevegelse inn i ett nytt tiår? Sammen søker vi Gud, lytter, samtaler og utforsker for å følge Jesus også i ett nytt tiår.

Som de sier på engelsk «everybody can play». Bli med du også!

For informasjon om program og påmelding se lederkonferanse2020.no