Styret

Styret i Salem menighet 2022/2023:

Styret består av et åndelig lederskap og et driftsstyret som tilsammen utgjør hovedstyret. Styret ledes av David Gulaker.

Åndelig lederskap

Bjarne Austad
Elisabeth Raknes
Tove Årseth Larsen
Anna Bakkebø (vara)

Driftsstyret

Øyvind André Haram
Mari Linvik Nesje
Olav André Hompland
Oddvar Søgård (vara)