Over 60 søkere til Gå Ut Senteret

Mange søkere
Det er mange som ønsker å gå på Gå Ut Senteret i Trondheim neste skoleår. Skolen har nå over 60 søkere på linja Global disppel, hvilket er mer enn på samme tidspunkt alle de fem foregående årene. Inntaket har startet og mange søkere har begynt å respondere på tilbud om plass. For å gjennomføre et skoleår av høy kvalitet på nytt sted, planlegges det å ta inn 25 studenter skoleåret 2015/2016.

Nytt og moderne bokollektiv
trondheimvandrerhjemSkolen har inngått en samarbeidsavtale med Trondheim vandrerhjem på Møllenberg om bolig for studentene på skolen. Her vil alle studentene bo under samme tak, i flotte bofellesskap ferdigstilt i 2013. Seks personer deler kjøkken, bad og oppholdsrom. Bokostnadene for studentene blir på samme nivå som ved skolen i Hurdal.

Markedsføring og skolebesøk
I løpet av de siste ukene har skolen møtt potensielle elever på stand rundt omkring i landet. Hittil har vi vært til stede på Kristen VGS Trøndelag, Øya VGS, Gjennestad VGS, Framnes VGS, Kongshaug VGS, Kvitsund gymnas, Kristelig gymnasium, Lundeneset VGS, Tryggheim VGS, Sagavoll FHS og Impuls Stavanger.

Skolelokaler
Det er ulike alternativer som er aktuelle som skolelokaler for skolen i Trondheim. Skolen venter nå på svar fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag på søknad om godkjenning av et av disse alternativene. Undervisningslokalene vil være sentrumsnært og i gangavstand til både Trondheim vandrerhjem og Salem menighet.

Søknad til Utdanningsdirektoratet
Flytting av skolen skal formelt godkjennes av Utdanningsdirektoratet. Skolen venter nå på svar på vår henvendelse og samarbeider med Kristne friskolers forbund for å få en snarlig tilbakemelding fra direktoratet. Erfaringer fra tidligere flyttinger av lignende skoler viser at det kan være noe behandlingstid, men at søknad om flytting vil bli godkjent.

Personale
Skolen har søkt etter nytt personale som skal supplere ressurser som allerede finnes ved skolen. Søknadsfrist for lærere er 15. februar 2015 og interessen har vist seg å være svært tilfredsstillende. Senere vil det også bli utlyst to stillinger som ettåringer.

Arbeidsutvalg og prosjektleder
Tilretteleggingen for Gå Ut Senteret i Trondheim ledes av et arbeidsutvalg bestående av tre representanter fra Salem menighet og to representanter fra Normisjon. Menighetens representanter er Lars Aursand (leder), Barbro Dragsjø og Silje Bøthun. Ørjan Tinnen har permisjon fra sin jobb som ungdoms- og studentpastor for å jobbe som prosjektleder for Gå Ut Senteret frem til sommeren 2015.