PÅ TVERS-En plass å bygge relasjoner

[one_half]

Konseptet PÅ TVERS bygger på Salem menighets verdigrunnlag og fellesskapsmål knyttet til relasjoner: «Vi vil skape fellesskap som innlemmer, bevarer og bygger opp. Vi vil skape gode relasjoner mellom oss, i våre nabolag og mennesker vi omgås. Vi vil invitere nye mennesker inn i våre fellesskap». Vi ønsker at PÅ TVERS skal være et samlingspunkt hvor folk kan møtes og bli bedre kjent med hverandre, i hvert fall noen andre. Målet er et sted å bygge gode relasjoner hvor vi kan snakke sammen, spise kveldsmat, spille spill, bygge lego, sy, strikke, leke. Du finner også et Newtonrom hvor spennende prosjekter blir til. På fokusrommet vil det bli satt opp ulike temakvelder/ kurs ol. Hvis du liker å synge i kor, kan du bli med i Trondheim Pre-Soul children som øver fra 17:30-18:30

Her er alle velkomne uavhengig av alder, jenter og gutter, menn og kvinner, unge og eldre, om du studerer, jobber, ikke jobber, er glad, er lei deg, har en dårlig dag eller en flott dag!

VELKOMMEN TIL ALLE!

[/one_half][one_half_last]

DATOER VÅR 2016

  • 13. januar, kl 17:30
  • 27. januar, kl 17:30
  • 10. februar, kl 17:30
  • 24. februar, VINTERFERIE
  • 09. mars, kl 17:30
  • 06. april, kl 17:30
  • 20. april, kl 17:30
  • 04. mai, kl 17:30
  • 18. mai, kl 17:30
  • 01. juni, kl 17:30 Sommeravslutning

[/one_half_last]