Positivt vedtak i byggeprosessen og sommergaven 2015

Kjære medlem i Salem

Da er vi ett skritt nærmere nybygg. Bygningsrådet vedtok nemlig å sende vårt forslag til offentlig høring.

Prosessen mot realisering av nybygg består av mange skritt. Vi har to hovedutfordringer, tillatelse til å bygge og finansiering. Tillatelsen er nå nærmere et endelig vedtak. Finansieringen er fortsatt mer uavklart. Det er beregnet at årlig inntekt fra utleie vil dekke rente- og driftskostnader. Utfordringen er å finne penger til avdrag slik at vi gradvis kan overta bygget fra banken eller å få etablert en alternativ eiersammensetning.

Alle skrittene på veien frem til realisering koster. I år bruker vi 600.000 til planlegging, beregninger, modeller og søknader.

 


Blir du med og finansierer årets skritt?

Send din gave til konto nr. 4200 59 84208 merket ”Sommergave”!

Ønsker du skattefradrag og ikke er registrert fra før, send en e-post med personnummer til post@salemmenighet.no


 

God sommer! 

Med vennlig hilsen,
Salem menighet