10apr

Les referat fra Årsmøtet Salem Menighet 2018 her.

Referat fra årsmøtet 2018

Årsmelding 2017 Salem menighet med vedlegg