Salem arrangmenter og koronavirus

Salem menighet stiller oss solidarisk med resten av landet og deltar i den nasjonale dugnaden for å unngå spredning av corona viruset.
Styrets har  besluttet å avlyse alle våre gudstjenestefeiringer og arrangement i regi av menigheten frem til 15.juni. Dette gjelder både store og små arrangement.
Vi vil også be alle forholde seg til de enhver tid gjeldende retningslinjer fra Folkehelseinstituttet (FHI) når det gjelder smågruppesamliner i hjemmene.

Salem følger FHI sine anbefalinger og ønsker verken bidra til å bagatellisere eller hause opp situasjonen.
Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å bidra ved å ta nødvendige hensyn, særlig med tanke på de ekstra sårbare, og be for myndigheter, helsepersonell og situasjonen.
Vi vil i første omgang tilrettelegge for streaming av èn gudstjeneste i uka, uten deltagere i salen.

Streaming blir lagt ut på salemmenighet.no og link blir lagt ut på Facebook og andre kanaler.
Opptak av gudstjenester blir gjort tilgjengelig på SE SALEM gudstjenester. Denne siden vil bli oppdatert forløpende om tiltak og beslutninger om fremtidige arrangementer.
Følg også med på facebook.com/salemmenighet og arrangementer.

Informasjon om arrangementer:
– Alle gudstjenester er avlyst (Solid, Lørdagsmøtet, G11, G19 og Formiddagstreff) frem til 15.juni.
– Fra 12.mai åpnes det for mindre samlinger med påmelding og nødvendige smitteverntiltak.
– Bønnemøtet onsdag kl. 19.00 går digitalt til 13.mai. Da starter vi igjen i Salem link.
– Streaming av gudstjenester på Facebook med publikum i salen fra lørdag 16.mai link.
– Vårt tradisjonelle 17. mai arrangement er avlyst.
– Det vil bli avholdt digitalt årsmøte onsdag 27.mai. kl. 19.30 link