Slik blir GUS-staben

I forbindelse med flyttingen av Misjonsskolen Gå Ut Senteret til Trondheim har skolens styre ansatt nye medarbeidere. Menighetens egne Ørjan Tinnen og Barbro Dragsjø kommer inn i skolestaben som henholdsvis rektor og lærer. De utgjør skolestaben sammen med Vidar Børjesson og Ragnhild Kristensen som allerede har fartstid som lærere ved GUS.

Ørjan Tinnen

Ørjan Tinnen kommer fra stillingen som ungdoms- og studentpastor i Salem menighet. Det siste halve året har han vært prosjektleder og tilrettelegger for Gå Ut Senteret i Trondheim. Tidligere har Ørjan bl.a. etablert og drevet eget konsulentselskap, jobbet i Laget og som ungdomsarbeider på Kristen VGS Trøndelag. Han er gift, bor i Trondheim og fikk sitt første barn i mars i år.

Ragnhild Kristensen

Ragnhild Kristensen går over til Gå Ut Senteret fra sin stilling som misjons- og rekrutteringskonsulent ved internasjonal avdeling på Normisjons hovedkontor. Gjennom jobben har hun hatt 30% av arbeidstiden sin på Gå Ut Senteret i Hurdal. Hun er utdannet teolog og har bl.a. jobbet i NMS U, Acta og Den norske kirke. Ragnhild gifter seg og flytter til Trondheim like før skolestart i august.​

Barbro Dragsjø

Barbro Dragsjø er utdannet sykepleier fra Diakonhjemmet, videreutdannet i pedagogikk og jobber i dag som lærer på Kristen VGS Trøndelag. Hun har studert alle bibelens bøker ved Univeristy of the Nations på Hawaii og driver deltids lederskole i Salem menighet. Hun har vært en del av lederskapet i menigheten og forkynner ofte i ulike sammenhenger i Normisjon. Barbro bor i Trondheim og har tre barn.

Vidar Børjesson

Vidar Børjesson fortsetter i sin lærerstilling ved skolen og skal ukependle til Trondheim fra sitt hjem på Eidsvoll. Han har lang erfaring som pastor og lærer. Vidar har tidligere undervist på Hedmarktoppen folkehøgskole og deretter på Gå Ut Senteret i Hurdal. Neste skoleår vil han veilede teamet i Paraguay og Peru, hvor han selv har har hatt ansvar for den norske skolen. Vidar er gift og har tre barn.

I tillegg skal skolen ansette to ettåringer i løpet av juni.