Spørsmål og svar

Her kan du finne svar på en del vanlige spørsmål som rettes til Teknikerlauget.

Oppsett av turnus

Turnus settes normalt opp for et halvår i gangen, med unntak av eksamensperioder som gjerne planlegges spesielt i forkant av disse. Oppdatert turnus for TL vil finnes på turnus og endringer legges inn der fortløpende. Kontaktperson for bandet som spiller på respektive møter oppfordres til å ta kontakt med riktig tekniker i forkant av møtet for å avtale nærmere rundt gjennomføring. Spørsmål rundt turnus kan rettes til turnusansvarlig i styret i Teknikerlauget.

Lydprøver

Lydprøvetidspunkt avtales som regel spesifikt mellom lydtekniker og bandets kontaktperson, men i tilfeller der ingenting er avtalt kan følgende brukes som retningslinjer:
Lydprøve før lørdagsmøte: Kl. 15-18
Lydprøve før Søndag 1: Kl. 9-10:30

Presentasjoner og videoer som skal vises under møtet

Dersom det er aktuelt å vise presentasjoner eller videoer under møter i Salem skal disse være tilgjengelig for lys-/bildetekniker senest 45 minutter før møtet begynner. Presentasjoner skal være lagret med filendelse «.ppt» og videoer skal være lagret med filendelse «.mp4». Dersom presentasjoner/filmer ikke er levert i riktig format eller etter fristen kan det ikke forventes at dette blir med på møtet.

Ekstraordinære arrangementer

Arrangementer som ikke er en del av normal møtevirksomhet for LM og G11 regnes her som ekstraordinære arrangementer. Dersom det er behov for tekniker på disse skal dette være meldt til Teknikerlauget minimum fire uker før arrangementsstart. Dette gjelder både møter, konserter og lignende kategorier for arrangementer og gjelder både arrangementer i regi av Salem og eksterne arrangementer. Dersom det ikke er meldt innen fristen kan det heller ikke forventes at det stilles med tekniker på arrangementet.

All kontakt rundt slike arrangementer skal gå gjennom utleie- og arrangementsansvarlig i styret i Teknikerlauget.

Eksterne arrangementer

Dersom en annen arrangør enn Salem ønsker å benytte lokalene til Salem til møtevirksomhet, konserter etc. og ønsker å benytte det tekniske anlegget vil utleieforholdet av det tekniske gå gjennom Teknikerlauget. Det vil uansett bli tatt leie for bruk av utstyret og honorar per tekniker som vil være behjelpelig under arrangementet. Arrangøren er velkommen til å stille med egen lydmann, men det vil fremdeles være obligatorisk å leie med minst en lydtekniker fra TL. Arrangøren kan fritt stille med lystekniker selv dersom dette er ønskelig. Dersom det er ønskelig at TL stiller med lystekniker vil dette komme i tillegg til lydtekniker.

Pris avtales spesifikt for hvert arrangement og avhenger av arbeidsbelastning og varighet på arrangementet samt antall teknikere som trengs. Et anslag for pris er kr. 5000,- for leie av utstyr og en lydtekniker. Om det ønskes lystekniker i tillegg kommer dette på 1000,-.
Prisene må regnes som veiledende og kan fritt justeres av styret i Teknikerlauget.

For spørsmål rundt tilgjengelighet av personell og pris skal utleie- og arrangementsansvarlig kontaktes.

Utleie av teknisk utstyr til bruk utenfor Salem

Dersom det ikke medfører mye arbeid for TL og utstyret ikke skal brukes i Salem vil TL stille seg positive til å leie ut deler av det tekniske utstyret i Salem.

For pris og forespørsel om utleie kan utleie- og arrangementsansvarlig kontaktes.

Backline i Salem – utleie og bruk

Backline = Instrumenter, forsterkere og annet tilhørende utstyr.

Salem har per i dag to ulike sett av backline, ett til produksjon og ett til øving. Produksjonssettet er plassert i Storsalen og skal oppbevares på rommet bak scenen på anvist plass. Dette settet skal ikke brukes til øving med mindre dette er avtalt med TL, men er tenkt brukt på møter og konserter i storsalen. Produksjonssettet skal pakkes ned straks etter endt møte, og dette er musikernes ansvar å gjennomføre. Teknikerlauget er ansvarlig for vedlikehold og supplering av utstyr til produksjonssettet, mens øvingssettet i lillesalen ikke er TL sitt ansvar. Dette kan derfor fritt benyttes til øving uten at TL trenger å forespørres på forhånd. Dersom utstyr fra lillesalen flyttes til storsalen for øving skal det imidlertid settes tilbake på plass etter endt bruk.

Deler av backlineutstyret leies ut på forespørsel. For tilgjengelighet og pris kan utleie- og arrangementsansvarlig kontaktes.

Tilbake til Teknikerlauget