Bønnemøte – morgen

Kjøpmannsgata 8

Velkommen til bønnemøter hver onsdag. 8.30-9.30 på kontoret i Kjøpmannsgata 8 og 19.00-20.30 hos KIA i Kongens gate 89.

Bønnemøte – morgen

Kjøpmannsgata 8

Velkommen til bønnemøter hver onsdag. 8.30-9.30 på kontoret i Kjøpmannsgata 8 og 19.00-20.30 hos KIA i Kongens gate 89.

Bønnemøte – morgen

Kjøpmannsgata 8

Velkommen til bønnemøter hver onsdag. 8.30-9.30 på kontoret i Kjøpmannsgata 8 og 19.00-20.30 hos KIA i Kongens gate 89.

Bønnemøte – morgen

Kjøpmannsgata 8

Velkommen til bønnemøter hver onsdag. 8.30-9.30 på kontoret i Kjøpmannsgata 8 19.00-20.30 hos KIA i Kongens gate 89