Bønnemøte – kveld

Velkommen til bønnemøter hver onsdag.

8.30-9.30 på kontoret i Kjøpmannsgata 8 og 19.00-20.30 hos KIA i Kongens gate 89.

Bønnemøte – morgen

Velkommen til bønnemøter hver onsdag.

8.30-9.30 på kontoret i Kjøpmannsgata 8 og 19.00-20.30 hos KIA i Kongens gate 89.

Bønnemøte – kveld

Velkommen til bønnemøter hver onsdag.

8.30-9.30 på kontoret i Kjøpmannsgata 8 og 19.00-20.30 hos KIA i Kongens gate 89.

Bønnemøte – morgen

Velkommen til bønnemøter hver onsdag.

8.30-9.30 på kontoret i Kjøpmannsgata 8 og 19.00-20.30 hos KIA i Kongens gate 89.

Bønnemøte – morgen

Velkommen til bønnemøter hver onsdag.

8.30-9.30 på kontoret i Kjøpmannsgata 8 og 19.00-20.30 hos KIA i Kongens gate 89.

Bønnemøte – kveld

Velkommen til bønnemøter hver onsdag.

8.30-9.30 på kontoret i Kjøpmannsgata 8,

19.00-20.30 hos KIA i Kongens gate 89.

Bønnemøte – morgen

Velkommen til bønnemøter hver onsdag.

8.30-9.30 på kontoret i Kjøpmannsgata 8

19.00-20.30 hos KIA i Kongens gate 89