Formiddagstreff

Velkommen til formiddagstreff!

På formiddagstreff møtes vi til bevertning, andakt, allsang og felleskap. De fleste kan kategoriseres som den eldre garde, men her er alle velkomne.

Under ombyggingen i Prinsens gate 22, holder vi til på Havly i E.C. Dahls gate 3, omtrent på baksiden av Betel.form

Formiddagstreff

Velkommen til formiddagstreff!

På formiddagstreff møtes vi til bevertning, andakt, allsang og felleskap. De fleste kan kategoriseres som den eldre garde, men her er alle velkomne.

Under ombyggingen i Prinsens gate 22, holder vi til på Havly i E.C. Dahls gate 3, omtrent på baksiden av Betel.form

Formiddagstreff

Velkommen til formiddagstreff!

På formiddagstreff møtes vi til bevertning, andakt, allsang og felleskap. De fleste kan kategoriseres som den eldre garde, men her er alle velkomne.

Under ombyggingen i Prinsens gate 22, holder vi til på Havly i E.C. Dahls gate 3, omtrent på baksiden av Betel.form

Formiddagstreff

Velkommen til formiddagstreff!

På formiddagstreff møtes vi til bevertning, andakt, allsang og felleskap. De fleste kan kategoriseres som den eldre garde, men her er alle velkomne.

Under ombyggingen i Prinsens gate 22, holder vi til på Havly i E.C. Dahls gate 3, omtrent på baksiden av Betel.form

Formiddagstreff

Velkommen til formiddagstreff!

På formiddagstreff møtes vi til bevertning, andakt, allsang og felleskap. De fleste kan kategoriseres som den eldre garde, men her er alle velkomne.

Under ombyggingen i Prinsens gate 22, holder vi til på Havly i E.C. Dahls gate 3, omtrent på baksiden av Betel.form

Formiddagstreff

Velkommen til formiddagstreff!

På formiddagstreff møtes vi til bevertning, andakt, allsang og felleskap. De fleste kan kategoriseres som den eldre garde, men her er alle velkomne.

Under ombyggingen i Prinsens gate 22, holder vi til på Havly i E.C. Dahls gate 3, omtrent på baksiden av Betel.form

Formiddagstreff

Velkommen til formiddagstreff!

På formiddagstreff møtes vi til bevertning, andakt, allsang og felleskap. De fleste kan kategoriseres som den eldre garde, men her er alle velkomne.

Under ombyggingen i Prinsens gate 22, holder vi til på Havly i E.C. Dahls gate 3, omtrent på baksiden av Betel.form

Formiddagstreff

Velkommen til formiddagstreff!

På formiddagstreff møtes vi til bevertning, andakt, allsang og felleskap. De fleste kan kategoriseres som den eldre garde, men her er alle velkomne.

Under ombyggingen i Prinsens gate 22, holder vi til på Havly i E.C. Dahls gate 3, omtrent på baksiden av Betel.form