22B

[one_half]

22B er vårt forebyggende arbeid blant ungdom i Trondheim sentrum.

22B Kontaktsenter driver forebyggende arbeid blant unge i Trondheim sentrum. Målgruppen er ungdom i alderen 15–23 år. Tiltaket består av miljøarbeid, generelt oppfølgingsarbeid, aktivitets- og arbeidstrening. Kontor og treffsted ligger sentralt plassert i bykjernen i Trondheim, mens arbeidstreningsarenaen ligger på Sørum gård, 11 km sør for sentrum.

22B Kontaktsenter har som intensjon å bidra med tid, omsorg og tilstedeværelse, redusere negativ utvikling i forhold til rus og kriminalitet, samt å legge til rette for sunn endring og en bedre hverdag for den enkelte ungdom.

Siden 2019 omfatter arbeidet også et flerkulturelt treffsted, 22B Kafé, i lokalene i sentrum. Og våren 2020 inviterte Lager11, Kjeldsberg Eiendom AS, oss med på å drifte matboden Sesam Stasjonen, som er en flerkulturell arbeidspraksisarena lokalisert på Sluppen.

22B Kontaktsenter eies av Salem Menighet i Trondheim, og har et formalisert samarbeid med Trondheim kommune og Trondheim Torg kjøpesenter (DnB Eiendom).

Les mer på 22b.no

[/one_half][one_half_last]

22-topp2

[/one_half_last]