22B

22B er vårt forebyggende arbeid blant ungdom i Trondheim sentrum.

Målgruppen er ungdom i alderen 15 – 23 år. Tiltaket består av miljøarbeid, oppfølgingsarbeid, arbeidstrening og et nyetablert boligarbeid.

22 B eies av Salem Menighet i Trondheim, og har et formalisert samarbeid med Trondheim kommune og Trondheim Torg kjøpesenter.

22B har som intensjon å bidra med tid, omsorg og tilstedeværelse, redusere negativ utvikling i forhold til rus og kriminalitet, samt å legge til rette for sunn endring og en bedre hverdag for den enkelte ungdom.

22B ble utviklet og iverksatt gjennom et forprosjekt fra november 2004 til våren 2006. Kontaktsenterets navn ”22B” stammer fra Salem menighets adresse i Prinsensgate 22B som er naboadresse til Trondheim Torg. Salem menighet startet prosjektet med bakgrunn i et stort innslag av barn og unge som oppholdt seg på og rundt Trondheim Torg. Mange av dem befant seg i en negativ utvikling i forhold til skolegang, rus og kriminalitet.

I løpet av våren 2006 ble det inngått et formalisert samarbeid med Trondheim kommune og Trondheim Torg  kjøpesenter.

22B er i dag en av få aktører som jobber aktivt med risikoungdom i bykjernen og blir fra kommunalt hold betraktet som en viktig bidragsyter.

Gjennom vårt mangfoldige arbeid og sentrale plassering midt i sentrum er vi årlig i kontakt med mellom 150 og 200 ungdommer som av forskjellige grunner er på drift i byen.

Les mer på 22b.no

22-topp2

Back To Top