Konfirmasjon

Vil du bli bedre kjent med Jesus og Bibelen, finne ut mer om kristen tro og ha et godt fellesskap?

Konfirmasjonsåret er et spennende år hvor du kan utvikle ditt forhold til Jesus, lære mer om hvem Gud er. Sammen skal vi se på aktuelle temaer, og lære mer om hva det vil si å være en kristen. Vi håper at året kan gi deg nye opplevelser, vennskap, og være en plass med rom for undring og spørsmål.

Konfirmantundervisningen foregår for det meste i Salem sine lokaler ca hver andre fredag kl. 17.30 – 19.30. En del av konfirmantundervisningen vil også foregå på Solid, menighetens ungdomsarbeid.

Solid treffes hver fredag kl. 19.30 i Salem. Dette er ungdommenes egen gudstjeneste, hvor vi har møte for og med ungdommer, kafé med sosialt samvær, og spill og gøy etterpå.

På enkelte av samlingene vil det bli servert noe å spise, men ellers bør du ha spist på forhånd.

I tillegg vil konfirmantarbeidet delta på søndagens formiddagsgudstjeneste i løpet av året. 

Kan jeg bli konfirmant i Salem?

Vårt konfirmantopplegg er åpent for alle som ønsker det. Konfirmantsamlingene, de øvrige arrangementene nevnt over og å delta jevnlig på gudstjenester på Solid eller annet sted er obligatorisk.

Faglig innhold

Gjennom konfirmasjonsåret får du lære mer om innholdet i den kristne troen og det å ha et forhold til Jesus i tro og praksis. Ved oppstart får du en dato- og temaplan for hele året. Vi bruker Imi-kirken sitt undervisningsmateriale «Smak og se» som kobler tema som Gud, livet og evigheten med hverdagen gjennom opplevelse, oppdagelse og oppdrag. Faste ledere som er en del av Solid vil følge konfirmantgruppa. Konfirmantopplegget vårt tilfredsstiller Den norske kirkes krav til innhold og omfang.

Deltakeravgift

Deltakeravgiften for konfirmantåret 2022/2023 er kr 6000 før 15. juni 2022. Dette inkluderer undervisningsmateriell, deltakeravgift på IMPULS og reise t/r Trondheim – London m/overnatting og delvis kost. Det må beregnes noen kostnader til lunsj/lommepenger i forbindelse med London-turen. Deltakeravgift faktureres i to deler, ved oppstart og etter nyttår. Hvis det er behov for økonomisk støtte ta kontakt med Salem. 

Mer informasjon?

Ta kontakt med en av våre konfirmantledere

Ranveig Niemi E-post: ranveig.niemi@gmail.com | Tlf: 992 75 504
Isak Gilde e-post: isak.gilde@salemmenighet.no 994 79 035

Konfirmant 22/23

  1. Konfirmantsamlinger blir ca. annenhver fredag før Solid kl. 17.30 – 19.30, og av og til på selve Solid kl. 19.30 – 22.30 (detaljert plan er klar ved oppstart). Første samling blir fredag 26. august 2022.
  2. Bli-kjent samling for konfirmantene 10. september.
  3. Presentasjonsgudstjeneste 11. september.
  4. Tur til London planlegger vi den 18-21 november (detaljer om tur blir fastlagt før sommerferien)
  5. Tenåringskonferansen IMPULS Trondheim 3. februar– 5. februar 2023.
  6. Konfirmasjonsgudstjeneste lørdag 3. juni 2023.

Påmelding konfirmant 2023

Påmelding finner dere under. Frist for påmelding 15. juni.