Salems lederskole

[one_half]

Ønsker du å peke på Jesus med livet ditt og være med på å lede andre?

Vi er alle i berøring med mennesker og har dermed en mulighet til å bety en forskjell – både i og utenfor menigheten. Gjennom å ta et år på Salems lederskole får du fokusere på spørsmålet «Hvordan vil jeg lede?». Du får undervisning, erfaringer og relasjoner som vil bety mye for din personlige relasjon til Gud så vel som din lederstil og ditt liv som disippel.

Målet med Salems lederskole er å trene unge voksne til å peke på Jesus med livene sine og lede ut fra de gavene Gud har lagt ned i dem. Undervisningen dekker et bredt spekter av sentrale temaer knyttet til ledelse og Jesus-etterfølgelse, og smågruppene gir rom for tettere fellesskap og samtaler.

Opplegget kan gjennomføres parallelt med et år som student eller arbeidstaker og skolen er åpen for hele menigheten. Les om tidligere deltakeres erfaringer her.[/one_half]

[one_half_last][/one_half_last]

[one_half][seperator title=»Salems Lederskoles to deler» size=»h5″]

  1. Undervisningssamlinger
  2. Smågruppesamlinger under veiledning av mentor(er)

Salems lederskole består av undervisningssamlinger og smågruppesamlinger. På undervisningssamlingene møtes alle deltakerne til felles undervisning rundt sentrale tema for kristent liv og ledelse. Det vil være 5 slike samlinger i løpet av året, 2 samlinger på høsten og 3 på våren. Den første samlingen på høsten vil gå over både lørdag og søndag, mens de resterende samlingene vil foregå søndag kl. 10-18.

Den andre delen av Salems lederskole er smågruppesamlinger, hvor deltakerne deles inn i en mindre gruppe som møtes fast gjennom hele skoleåret under veiledning av 1-2 mentorer. Disse samlingene vil ta utgangspunkt i tema fra undervisningssamlingene og legge til rette for dypere samtaler og fellesskap, samt utfordring og støtte til å ta med lærdommen fra undervisningen ut i eget liv. Gruppene vil også ha ett av to hovedfokus; Bibel eller ledelse. Gjennom dette ønsker vi å legge til rette for vekst basert på hver enkelt deltakers egne ønsker og forventninger til opplegget. Dette betyr ikke at dersom du velger en gruppe med fokus på Bibel vil det ikke være noe fokus på ledelse, men at hovedfokuset går mer inn mot Bibelen og bibelske sannheter.
Smågruppesamlingene vil være 5 ganger hvert semester på fast ukedag satt av gruppen og mentor.

[/one_half]

[one_half_last][seperator title=»Temaområder (med forbehold om endringer)» size=»h5″][one_fourth]

  • Gudsbilde/selvbilde
  • Tjenende lederskap
  • Relasjoner, personlighetstyper og konflikthåndtering

[/one_fourth][one_fourth_last]

  • Nådegaver
  • Ledelse i hverdagen
  • Samfunnsledelse
  • Oversikt over det Gamle Testamentet

[/one_fourth_last]

[seperator title=»Kvalifikasjoner for å søke» size=»h5″]

Det er ikke nødvendig å ha en ledertjeneste i eller utenfor menigheten, men for å få mest mulig ut av året anbefaler vi sterkt å ha en form for ledertjeneste, om enn bare for en liten gruppe. Vi kan være behjelpelige med å skaffe tjeneste om ønsket. Den viktigste kvalifikasjonen er at du må være motivert for opplegget og ha et ønske om å lede andre, gjennom tjeneste eller levd liv. Du må være, eller bli medlem i Salem menighet (innebærer ikke at du må melde deg ut av andre kirkesamfunn), og stå inne for Normisjons vedidokument. Vi forventer at du gir Salem lederskole høyeste prioritet hvis du får plass for å sikre at både du og de andre deltakerne får mest mulig igjen for opplegget.

[/one_half_last]

[one_half][seperator title=»Deltakeravgift» size=»h5″]

Deltakeravgiften for skoleåret 2020/2021 er maksimalt kr 1 800 for voksne og kr 1 400 for studenter (muligens noe redusert).

Dette inkluderer felles lunsj og kaffe/te-servering på hver samling. [/one_half]

[one_half_last][seperator title=»Søknad» size=»h5″]

Søknadsfristen for skoleåret 2020/2021 er 31. mai kl 23:59. Du søker ved å klikke på denne linken og fylle inn søknadsskjemaet.
Dersom du har spørsmål eller er i tvil om du skal søke, er det bare å sende mail (viviann.hole(a)kleppnett.no) slik at vi kan ta en prat om det.

[/one_half_last]