Utforsk: 1 Korinterbrev

Bibel-Utforsk: er seminarserien hvor bibellærer Lars Olav Gjøra tar et dypdykk i konkrete bibeltekster. Han belyser kontekst, kultur, budskap og ikke minst beytdningen teksten har for hverdagslivet vårt som kristen!

Det er en fordel å få med seg alle seminarene i serien, men ikke et must – oppdelingen baseres på hva slags tematikk som tas opp og bygger rundt dette.

Seminarene foregår følgende søndager kl. 19:00 i Lillesalen i Salem menighet – ta med Bibelen og kom!

16. oktober – Splittelser (del 1/5, kap 1-4)

30. oktober – Seksualetikk og kirkedisiplin (del 2/5, kap 5-7)

facebook_0

13. november – Mat og kristen frihet (del 3/5, kap 8-10)

27. november – Når menigheten samles(del 4/5, kap 11-14)

11. desember – (del 5/5, kap 15)

Les mer om Bibel-Utforsk: og seminarene i serien her!