Utforsk: samlivsetikk

Utforsk: er seminarserien hvor vi sammen kan dykke dypere i Bibelen og temaer som berører hverdag, tro og samfunn.

Denne gangen vil vi rette søkelyset på Salem sitt syn på samlivsetikk sammen med bibellærer Lars Olav Gjøra samt pastorene Arne Christian Rokseth og Jann Even Andresen.

Temaet er både aktuelt og omdiskutert i kirken i dag.
Hva mener Salem – og hvordan ønsker vi å formidle våre holdninger rundt dette?

Når og hvor

23. april kl. 19:00-21:00 @Lillesalen i Salem.

Les mer om vårens seminarer her.