Utforsk:

Seminarserien Utforsk: gir bl.a. et dypdykk i temaer knyttet til gudstjeneste-talene og i hvordan man studerer Bibelske tekster. Seminarene holdes stort sett i kafeen i Salem på søndager kl. 19:00. Seminarholderne er knallgode folk som vil holde seminarer på sin måte – det blir alt fra ren tale, til diskusjoner, gruppearbeid og praktiske oppgaver.

Les mer om Utforsk og se det aktuelle programmet her.