Utreise for Global disippel

På linja Global disippel får studentene 4,5 måneder praksis i utlandet som en del av bibelskoleåret, samtidig som de får tett oppfølging og veiledning både før, under og etter uteoppholdet.

De blir tildelt et praksisteam på bakgrunn av hvilket land de ønsket seg da de søkte om plass. Før og etter oppholdet i utlandet består skoleåret på Global disippel av spennende undervisning, fellesskap, menighetsliv, og forberedelse på skolen.

Denne helga reiser de 32 studentene til syv forskjellige land for å delta i ulike typer misjonsarbeid. Les om hvordan de har det gjennom vinteren på www.gus.no, og vær med og be for studentene som er sendt ut fra menigheten.

Årets utenlandspraksis foregår i Ecuador, Paraguay, Tsjekkia, Etiopia, Nepal, Kambodsja og Indonesia. Du kan også lese om hvilket arbeid de ulike teamene er involvert i på Gå Ut Senterets nettsider.

PS: Studentene på linja Faith in action er fortsatt i Trondheim. De skal ha seks uker utenlandspraksis fra midten av februar 2017.