Vårens taleserie

GUDS RIKE

Med denne overskriften for våren ønsker vi å sette fokus på hvor tilgjengelig og nært Guds rike er og hvor relevant dette er i hverdagen vår. Vil vil snakke om hvor interessert Gud er i en relasjon til oss og hvordan relasjonen vår til Gud kan ha betydning for oss selv og de rundt oss.

GUDS RIKE – tilgjengelig

Med denne taleserien ønsker vi å begynne vårens reise hvor vi tar for oss Guds rike. Først setter vi fokus på hvor tilgjengelig og nær Guds rike faktisk er, gjennom relasjonen og kjennskapen til vår Gud som er så utfattelig stor, relevant og på jakt etter relasjon til oss mennesker! Vi ønsker å male et bilde av hvor hverdagsrelevant Guds rike er, og hvor stor betydning det kan ha for oss selv og menneskene rundt oss at vi aktivt åpner for at Den Hellige Ånd kan lede oss til å leve mer og mer i relasjon til Gud, og i tråd med Guds rikes kultur, verier, lengsel, identitet og frimodighet. Vår frihet til å velge og dermed mulighet til å prege bør vektlegges.