Vil du jobbe på Gå Ut Senteret?

Misjonsskolen Gå Ut Senteret eies av Normisjon og Salem menighet i Trondheim, og har i over 30 år utfordret og utrustet til tjeneste for Jesus på tvers av grenser. Skolen har 33 studenter inneværende skoleår. I 2015 flyttet skolen til Trondheim. 

Som administrasjonsmedarbeider ved Gå Ut Senteret er din viktigste jobb å skape gode rammer for at mennesker kan utfordres og utrustes til tjeneste for Jesus på tvers av grenser. Du vil bistå rektor og linjelederne med administrative oppgaver og ta imot henvendelser fra studenter og søkere. Som ansatt ved Gå Ut Senteret blir du en del av staben i Salem menighet.

Stillingen omfatter arbeid med daglig drift, økonomi, arrangementer og kvalitetssikring. Vi søker etter deg som har utdanning og/eller erfaring innen økonomi og administrasjon.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Daglig drift
 • Oppfølging av økonomiarbeid
 • Organisering av utlandsopphold
 • Postmottak og sentralbord
 • Inntak av nye studenter
 • Koordinering av arrangementer
 • Kvalitetssikringsarbeid

Vi søker etter deg som er:

 • Selvstendig
 • Strukturert og systematisk
 • Komfortabel med å ha flere oppgaver samtidig
 • Glad i å være i kontakt med mennesker
 • Engasjert for misjonalt liv

Kompetansekrav:

 • Relevant utdanning og/eller erfaring innen økonomi og administrasjon
 • Gode muntlige og skriftlige språkkunnskaper i norsk og engelsk
 • Erfaring innen kristent organisasjons-/menighetsliv og/eller friskoledrift

Ansatte må jobbe i tråd med Normisjons verdier og trosgrunnlag.
Lønn og pensjonsordning i hht Normisjons lønnsavtale.

Arbeidssted: Trondheim

Tiltredelse: Etter avtale. Vennligst spesifiser ønsket tiltredelse i søknad.
Ansettelse i midlertidig stilling vil bli vurdert, evt med mulighet for forlengelse.
Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til rektor Ørjan Tinnen, tlf 480 75 300, e-post: orjan.tinnen@normisjon.no

Søknad med CV sendes pr e-post til orjan.tinnen@normisjon.no. Søknader behandles fortløpende.